Nextnet logo Support (kun i arbeidstiden)

TILBAKE Skriv ut Skriv ut
Installasjonsveiledning for antennen
Medfølger:
1 stk antenne
1 stk strømforsyning
1 stk ledning til strømforsyning
1 stk Ethernet kabel
1 stk D-Link router / brannvegg

Oppkobling:
Strømforsyningen skal tilkobles DC in.
WAN på routeren skal kobles i hullet merket "ETHERNET".
(Enheten kan også fåes med USB, da skal denne tilkobles PC.)Datamaskinen skal kobles til en av LAN hullene på routeren. TCP/IP på datamaskinen skal settes opp på motta IP-adresse automatisk og motta DNS-servere automatisk. For mer info se vedlegg Oppsett av Nextnet Internett.
Antenneplassering:
Antennen kan monteres på et bord, en hylle eller lignende. Det anbefalles at antennen settes i nærheten av et vindu som har sikt i retning basestasjonen. La det være litt fri plass rundt antennen, slik at den tar inn signalene best mulig. Hvis antennen flyttes bør SCAN knappen trykkes inn, slik at antennen søker etter det beste signalet...Holder du inne knappen i mer enn 6 sekunder, vil antennen gjøre et fullt søk. Et lite trykk vil utføre et raskt søk.

Søk etter best signal:
Antennen har 6 innebygde antenner, og hver gang enheten startes søker den etter best signal. Dette ser ved at lysdiodene blinker, når den har fått signal ser du stabilt lys. Hvis antennen mister signalet, vil den søke på nytt. Du bør minimun ha 3-4 lys for å få en bra forbindelse.


(Noen av antennene i Oppland bruker kun antenne nr.1, disse søker heller ikke)

Slik ser et fullt søk ut:

Slik ser raskt søk ut: