Nextnet logo Support (kun i arbeidstiden)

TILBAKE Skriv ut Skriv ut
Installasjonsveiledning for antennen
Medfølger:
1 stk antenne med ca. 10 meter Cat5 nettverkskabel
1 stk monteringsbrakett
1 stk strømforsyning
1 stk ledning til strømforsyning
1 stk D-Link router / brannvegg

Antennemontering:
Monter antennen så høyt som mulig, slik at den har helt fri sikt mot masten (ingen trær eller greiner i veien). Se diagram lenger nede for mer info angående justing av antennen.

Oppkobling:
Kabelen fra antennen skal kobles inn i strømforsyningen merket "RADIO", WAN på routeren skal kobles i hullet merket "ETHERNET". Hvis du bytter om dette kan du ødelegge utstyret.
Mot antenne: Mot strøm og router:
Datamaskinen skal kobles til en av LAN hullene på routeren. TCP/IP på datamaskinen skal settes opp på motta IP-adresse automatisk og motta DNS-servere automatisk. For mer info se vedlegg Oppsett av Nextnet Internett.
Montering av antenne på rør:
Legg merke til at det er fire skruefester bak på antennen, men kun to gjengebolter. Monter gjengeboltene slik at den innstemplede pilen på antennen peker oppover når du setter antennen på braketten.


Kabelen som følger med skal føres igjennom den store gummimuffen. Denne har en splitt i siden for å føre kabelen gjennom.

Justering av antenne:
På strømforsyningen er det tre lamper; Power, Ethernet og Wireless. Wireless sitter til venstre. Wireless vil lyse om antennen har et signal fra masten. Du vil ikke vite hvilken signalstyrke du har, men det gir deg et hint om at du er på rett spor.

Merk; Når du skrur på strømmen på antennen så vil wireless lyse en stund (ca. 30 sekunder), før den slukker og dukker opp igjen sammen med Ethernet lampen, gitt at du har koblet til routeren. Hvis wireless ikke lyser bør du evt justere antennen til den begynner å lyse. Prøv så å vri antennen mot høyre og venstre til du mister wireless lampa, og sett antennen midt i mellom disse ytterpunktene. Dette garanterer ikke best signal, men det er den beste måten å gjøre det på uten enhet for å måle signalstyrke.

Justering av antenne med justeringsenhet:
Enheten for å måle signalstyrke må kobles til antennen ute. (Den lille muffen merker SAU)

Juster antennen slik at du oppnår lys i flest mulige lysdioder på "Link Quality" I tillegg til WLNK, bør du minimum ha 4 lysdioder med signal.

Slik ser et fullt søk ut:

Slik ser raskt søk ut: